Spolupráca s rodičmi

Rodičov vnímame ako expertov pre ich deti. Dobrý vzťah medzi rodičmi a vychovávateľmi/vychovávateľkami je dôležitý pre dieťa, aby sa v škôlke dobre cítilo.

II.1 Príjmací a vývinový rozhovor

Pred tým, než si dieťa začne navykať na škôlku pozveme rodičov na príjmací rozhovor, kde ide o výmenu dôležitých informácií, ktoré sa týkajú dieťaťa, aby sme mohli čo najlepšie naplánovať navykanie. Pri tomto rozhovore majú rodičia možnosť položiť všetky otázky, ktoré ich zaujímajú.

II.2 Rodičovské večery

Rodičovské večery sa konajú štvrťročne. Tu sa rodičia oboznámia s organizačnými záležitosťami a budú im predstavené aktuálne projekty a práca s deťmi.

II.3 Témové večery

Podia potreby budeme ponúkať témový večer, kde tému si môžu vybrať aj rodičia. Vtedy sa konajú prednášky a workshopy na témy, ktoré sú rodičom pri výchove dôležité (napr. odnaučovanie od plienok, fáza trucovania, kultúra hádania, súrodenecké vzťahy, výer školy atď.).

II.4 Spoločné raňajky

Každý posledný piatok v mesiaci môžu rodičia, ktorí majú čas a chuť, prísť na naše raňajky (9:00 – 10:00 hod). Tu sa môžu rodičia medzi sebou spoznať a vymeniť si skúsenosti a získať nový pohľad do našej škôly.