Program dňa

Režim dňa

08:00 – 09:00 hod. Príchod
08:30 – 09:30 hod. Raňajky
09:00 – 12:00 hod. Pedagogická ponuka (les)
12:00 – 13.00 hod. Obed a umývynie zubov
13:00 – ??.?? hod. Spánok (pre deti, ktoré to vyžadujú)
13:00 – 15:00 hod. Oddych, relax, hra (ponuka pre deti, ktoré nespia)
15:00 – 16:00 hod. Olovrant
15:00 – 18:00 hod. Vyzdvihnutie detí

Režim dňa pre najmenších z Hniezdočka prispôsobime ich individuálnym potrebám.