Program dňa

Režim dňa

8:00 – 9:00 hod. Príchod
8:30 – 9:30 hod. Raňajky
9:00 – 12:00 hod. Pedagogická ponuka
12:00 – 13.00 hod. Obed a umývynie zubov
13:00 – podľa potreby spanie, pre deti, ktoré to vyžadujú
13:00 – 15:00 hod. Oddych, hra, ponuka pre deti, ktoré nespia
15:00 – 16:00 hod. Olovrant
15:00 – 18:00 hod. Vyzdvihnutie detí

Režim dňa pre najmenších z Hniezdočka prispôsobime ich potrebám.