Škôlka

Sme súkromná materská škôlka pre deti od 0 do 6 rokov. Deťom ponúkame priestory rodinného domu, ktoré boli špeciálne upravené tak, aby mali pocit istoty a bezpečia. Záhrada poskytuje dostatok priestoru na hry.

Vedenie

Majiteľka, riaditeľka a vychovávateľka Martina Rusnáková počas štúdia predagogiky na PFH Berlin absolvovala prax v Nemecku (škôlka Virchow-Klinikum, súkromná škôlka Kulturküken, integračná škôlka Humboldthain), Holandsku (Openbare Daltonschool De Markesteen Zwolle) a na Slovensku (štátna a súkromná škôlka v Bratislave). Ťažisko jej práce spočívalo v integračnej pedagogike, v ekopedagogike a v multikultúrnej práci. Vo svojej záverečnej práci sa venovala téme predškolský systém na Slovensku. V roku 2006 získala štátom uznaný diplom vychovávateľky v Berlíne. Od roku 2006 pracovala v škôlke vo Virchow-Klinikum v Berlíne.

Pedagógovia

Personál našej škôlky tvoria ľudia, ktorí sú zanietení pre prácu s deťmi.

Priestor a okolie

Vnútorné priestory sú rozdelené do nasledovných miestností, ktoré majú konkrétnu funkciu:

  • hniezdočko pre najmenších
  • ateliér
  • jedáleň
  • divadelná miestnosť
  • spálňa
  • stavbárska izba

(fotografie všetkých miestností nájdete v sekcii Galéria)

Pre vaše deti prinášame tieto nadštandardné služby:

Opatera detí od 0 do 6 rokov

U nás sa starší učia pomáhať mladším a naopak, mladší sa takto veľa od starších naučia.

Cena

Mesačný poplatok za celodennú starostlivosť (pondelok - piatok) je 490 EUR.

Cena za celodennú stravu (raňajky / desiata, obed, olovrant) je 4 EUR a poskytovateľom je spoločnosť Čo jedia zdravé deti.

Alternatívna pedagogika

Pracujeme podľa základov situačného nasadenia a lesnej pedagogiky. (viac o našej práci sa dozviete v našom koncepte)

Výlety do lesa a spoznávanie prírody

Takmer každé dopoludnie trávime v lese. Neodradí nás žiadne počasie, základ je správne oblečenie ako gumáky a nepremokavý odev a vždy dobrá nálada.

Zdravá strava

Zameriavame sa na stravu, ktorá je zdravá, plnohodnotná a výborne chutí. Našou snahou je zabezpečiť deťom čo najviac bio stravy. Neobsahuje "éčka", antibiotiká, pesticídy a ani zvyšky rastových hormónov. Dodáva deťom energiu a podporuje ich zdravý vývin (raňajky, obed, olovrant a večera). Našim dodávateľom je Čo jedia zdravé deti >

Individuálny prístup profesionálnych pedagógov

Rešpektujeme detskú osobnosť, slobodu a dôstojnosť. Podporujeme individualitu, talent a celkový rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Učíme ich kolektívnemu správaniu a sociálnemu cíteniu.

Veľkolepé oslavy narodenín

Každé dieťa u nás zažije krásnu oslavu svojich narodenín Na oslavách spievame, maškrtíme hráme sa a oslávenec dostane vždy pekný darček s pedagogickou hodnotou.

Výlety

Súčasťou našej práce sú aj časté výlety s deťmi. Okrem lesa robíme výlety napr. do ZOO, na hrady, na farmy, do múzeí, galérií, divadiel a navštevujeme rôzne časti Bratislavy v rámci spoznávania nášho mesta.

Dlhá otváracia doba

Denne 10 hodin. Dodatočne je možné dohodnúť si opateru aj nad rámec otváracích hodín.

Ani na Vás rodičov sme nezabudli!

Okrem veselých a vysmiatych detí, Vám prinášame chvíle, ktoré budú patriť len Vám:

Večerná škôlka

Vieme, aké ťažké je veľakrát zabezpečiť si stráženie pre deti na večer a preto ponúkame jednu noc do mesiaca, kedy môžu deti prespať v škôlke. Na tento večer a celý deň je pre deti pripravený špeciálny program, napr. návšteva kina alebo divadla, poobedný výlet a podobne.

Prednášky a posedenia k témam, ktoré Vás zaujímajú

Na spoločných stretnutiach sa budeme zaoberať aktuálnymi témami z oblasti výchovy detí na základe Vašich podnetov. (napr. ako odnaučiť deti od plienok, koľko slobody a aké hranice potrebujú deti atď.)

Spoločné raňajky

Každý posledný piatok v mesiaci sú rodičia, ktorí majú čas a chuť, pozvaní k nám na spoločné raňajky.